Uw business sturen op basis van cijfers

Het STAP-budget vervangt de scholingsaftrek

De belastingaftrek voor scholing is afgelopen jaar afgeschaft, maar op 1 maart 2022 komt hier het zogenoemde STAP-budget voor in de plaats.

LANCERING STAP-BUDGET GROOT SUCCES

Het budget voor de eerste ronde van het STAP-omscholingsbudget was al na drie dagen op. Op het piekmoment stonden 70.000 aanvragen in de wacht, waarvan er 35.000 zijn toegekend. In 2022 zijn er vijf tijdvakken (om de twee maanden) waarop mensen een aanvraag kunnen indienen voor STAP-budget. Het tweede tijdvak is mei-juni. Vanaf volgend jaar gaat het om zes tijdvakken per jaar (bron: UWV).

STAP-BUDGET VOOR EEN LEVEN LANG LEREN

Met het nieuwe STAP-budget kan iedereen, werkenden en niet-werkenden, tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd jaarlijks € 1.000 aanvragen om te gebruiken voor scholing. Studiekosten die zakelijke kosten zijn, kun je als ondernemer aftrekken van de winst.

STAP VOOR STAP

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget is voor iedereen beschikbaar. Vanaf 1 maart 2022 kun je een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen via Stapuwv.nl voor een opleiding, training of cursus. Handig om te werken aan je ondernemersvaardigheden of persoonlijke skills.

HOE VRAAG JE EEN STAP-BUDGET AAN?

1.Je kunt alleen STAP-budget aanvragen voor scholing die in het STAP-scholingsregister staat. Een opleider moet zelf de opleiding aan het STAP-scholingsregister toevoegen.

2.Tussen de datum van de aanvraag en de start van de scholing zit minimaal vier weken.

3.De scholing meldt welke kosten binnen de subsidie vallen.

4.Je krijgt van de opleiding een STAP-aanmeldingsbewijs. Hiermee vraag je het STAP-budget aan via Mijn STAP-budget. Voor het inloggen heb je DigiD nodig.

ZIJN STUDIEKOSTEN AFTREKBAAR?

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek voor studiekosten en andere scholingsuitgaven. Deze zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar, tenzij je ondernemer of zzp’er bent. In dat geval verandert er niets, zolang de studiekosten zakelijke kosten zijn, kun je ze nog steeds aftrekken van je winst.Op de vraag wanneer sprake is van zakelijke (studie)kosten, geeft de Belastingdienst als antwoord: de studiekosten moeten worden gemaakt in het belang van je onderneming. De kosten zijn alleen aftrekbaar als je ze maakt om je bestaande vakkennis uit te breiden. Kosten voor het verwerven van nieuwe kennis – uitbreiden van ‘je persoonlijke bagage’ – zijn niet aftrekbaar. Een opleiding of cursus die verplicht is om je vak uit te oefenen (zoals PE (permanente educatie)-punten) of is bedoeld om de vakkennis te verbreden of verdiepen, is het zakelijke karakter geen enkele vraag. De kosten zijn bedrijfskosten en de BTW is aftrekbaar.Het is een ander verhaal als je een studie start voor een carrièreswitch of een nieuwe ondernemingsactiviteit. Dan merkt de Belastingdienst dat de studiekosten die je maakt om nieuwe kennis op te doen aan als een privé-uitgave of niet-zakelijke uitgave. De grens tussen ‘uitbreiden van bestaande kennis’ en ‘verwerven van nieuwe kennis en het uitbreidenvan je persoonlijke bagage’ is soms lastig aan te geven.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder