Uw business sturen op basis van cijfers

Intentie voor opt-out van verplichte AOV-zzp onder voorwaarden

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de intentie om een opt-out van de verplichte AOV-zzp mogelijk te maken, mits dit betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar is en tijdig kan worden ingevoerd. Dat antwoordt zij op vragen van de zelfstandigenorganisaties VZN en PZO.

De minister is continu in overleg met (het Verbond van) verzekeraars, UWV en de Belastingdienst hoe een opt-out uitvoerbaar en zo uitlegbaar mogelijk kan worden vormgegeven. Dit wordt verder uitgewerkt in het wetsvoorstel, dat rond het einde van de zomer van 2023 in internetconsultatie wordt gebracht. Het onderzoek naar de verwachte gedrags- en premie-effecten van een opt-out loopt nog. 

Voorwaarde voor een opt-out is ook dat zelfstandigen hier alleen gebruik van kunnen maken, indien zij op de private markt ten minste gelijke dekking krijgen en ten minste gelijke premie betalen, als voor de publieke verzekering geldt. Dit betekent dat een verzekeraar een langjarige verplichting tot het betalen van een uitkering moet kunnen nakomen, tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze waarborgen kennen niet-verzekeraars niet. Daardoor verwacht Van Gennip op dit moment niet dat een niet-verzekeraar voldoende zekerheid kan bieden om aan langjarige verplichtingen te kunnen voldoen.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder