Uw business sturen op basis van cijfers

INVESTEER OP TIJD!

Verlaging Energie-Investeringsaftrek naar 45%

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) gaat naar verwachting met ingang van 2019 omlaag van 54,5% naar 45%. Dit is een fors lagere aftrek. Het lagere percentage zal volgens het kabinet ondernemers nog steeds voldoende stimuleren om energiezuinig te investeren.

Met de verlaging in het verschiet is het dus voordeliger om eventuele energie zuinige investeringen nog in 2018 te laten plaatsvinden.

Een aanvraag moet tijdig worden gemeld. Dit is 3 maanden nadat de verplichting is aangegaan en kan worden gedaan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).  Op de site van de RVO is een ‘energielijst’ beschikbaar, hier staat welke bedrijfsmiddelen eronder de EIA vallen.

De EIA is bedoelt voor bedrijfsmiddelen die ten minste € 2.500 kosten. Het bovengenoemde percentage van de aanschafprijs kan van de winst worden afgetrokken (buiten de normale afschrijvingskosten). De EIA is bedoelt om ondernemingen in duurzame energie te laten investeren.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder