Uw business sturen op basis van cijfers

INVESTEER OP TIJD!

Verlaging Energie-Investeringsaftrek naar 45%

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) gaat naar verwachting met ingang van 2019 omlaag van 54,5% naar 45%. Dit is een fors lagere aftrek. Het lagere percentage zal volgens het kabinet ondernemers nog steeds voldoende stimuleren om energiezuinig te investeren.

Met de verlaging in het verschiet is het dus voordeliger om eventuele energie zuinige investeringen nog in 2018 te laten plaatsvinden.

Een aanvraag moet tijdig worden gemeld. Dit is 3 maanden nadat de verplichting is aangegaan en kan worden gedaan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).  Op de site van de RVO is een ‘energielijst’ beschikbaar, hier staat welke bedrijfsmiddelen eronder de EIA vallen.

De EIA is bedoelt voor bedrijfsmiddelen die ten minste € 2.500 kosten. Het bovengenoemde percentage van de aanschafprijs kan van de winst worden afgetrokken (buiten de normale afschrijvingskosten). De EIA is bedoelt om ondernemingen in duurzame energie te laten investeren.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder