Uw business sturen op basis van cijfers

Kabinet wil geen aanpassing successiewet en erfrecht

Een wijziging van de wijze waarop schenkingen en erfenissen afkomstig van alleenstaanden worden belast zou een fundamentele wijziging betekenen van de uitgangspunten die aan het huidige stelsel ten grondslag liggen. Bovendien wordt het stelsel complexer en heeft een wijziging budgettaire implicaties. Het kabinet heeft daarom op dit moment geen voornemens voor een dergelijke wijziging van de schenk- en erfbelasting. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Een wijziging van de wijze waarop schenkingen en erfenissen afkomstig van alleenstaanden worden belast zou een fundamentele wijziging betekenen van de uitgangspunten die aan het huidige stelsel ten grondslag liggen. Bovendien wordt het stelsel complexer en heeft een wijziging budgettaire implicaties. Het kabinet heeft daarom op dit moment geen voornemens voor een dergelijke wijziging van de schenk- en erfbelasting. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. 

De Kamer heeft aandacht gevraagd voor de huidige tarief- en vrijstellingenstructuur van de schenk- en erfbelasting op grond waarvan alleenstaanden (in deze context mensen zonder partner en kind(eren)) niet tegen een lager tarief of met een hogere vrijstelling kunnen nalaten of schenken. 

Weerwind is ook geen voorstander van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie in het erfrecht. Hem is niet gebleken van een dermate dringende en breed gedragen noodzaak noch van praktische problemen die ertoe nopen om op korte termijn in deze principiële discussie over te gaan tot afschaffing of wijziging van de legitieme portie.

Terug naar overzicht

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Geschreven op 03 Okt 2022

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk ook ‘turboliquidatie’ genoemd.

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 33

Geschreven op 29 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een onvoorwaardelijke celstraf wordt opgelegd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslagen.

Lees verder