Uw business sturen op basis van cijfers

Kabinet wil geen aanpassing successiewet en erfrecht

Een wijziging van de wijze waarop schenkingen en erfenissen afkomstig van alleenstaanden worden belast zou een fundamentele wijziging betekenen van de uitgangspunten die aan het huidige stelsel ten grondslag liggen. Bovendien wordt het stelsel complexer en heeft een wijziging budgettaire implicaties. Het kabinet heeft daarom op dit moment geen voornemens voor een dergelijke wijziging van de schenk- en erfbelasting. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Een wijziging van de wijze waarop schenkingen en erfenissen afkomstig van alleenstaanden worden belast zou een fundamentele wijziging betekenen van de uitgangspunten die aan het huidige stelsel ten grondslag liggen. Bovendien wordt het stelsel complexer en heeft een wijziging budgettaire implicaties. Het kabinet heeft daarom op dit moment geen voornemens voor een dergelijke wijziging van de schenk- en erfbelasting. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. 

De Kamer heeft aandacht gevraagd voor de huidige tarief- en vrijstellingenstructuur van de schenk- en erfbelasting op grond waarvan alleenstaanden (in deze context mensen zonder partner en kind(eren)) niet tegen een lager tarief of met een hogere vrijstelling kunnen nalaten of schenken. 

Weerwind is ook geen voorstander van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie in het erfrecht. Hem is niet gebleken van een dermate dringende en breed gedragen noodzaak noch van praktische problemen die ertoe nopen om op korte termijn in deze principiële discussie over te gaan tot afschaffing of wijziging van de legitieme portie.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiën van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder