Uw business sturen op basis van cijfers

Komt er nu dan eindelijke een eind aan de misleidende ‘van-voor’ prijzen?

Tegenwoordig is het fenomeen dat consumenten worden misleid door valse prijsvermindering bij iedereen bekend. Verkopers verhogen de prijs een korte tijd voor de prijs van een product of dienst verlaagd wordt. Hierdoor lijkt de korting groter en aantrekkelijk, terwijl in werkelijkheid de korting vaak maar uit een klein bedrag bestaat of dat er zelfs helemaal geen sprake is van een korting. Hier moet verandering in komen en daarom heeft de ministerraad ingestemd met het volgende voorstel: ‘het misleiden van consumenten met valse prijsverminderingen moet wettelijk worden aangepakt.’

Het wetvoorstel zal daarom ook bestaan uit een duidelijke regel waar een verkoper zich aan moet houden bij het verlagen van zijn prijs:

  • De oorspronkelijke prijs (de ‘van’ prijs) moet de laagste prijs zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand de aanbieding hanteert.

Toch zullen er in Nederland ook een aantal uitzonderingen zijn:

  • Mocht een verkoper een opeenvolgende prijsvermindering aanbieden, dan mag de verkoper blijven verwijzen naar de oorspronkelijke prijs waar hij bij de eerste vermindering naartoe verwijst.
  • Voor producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn mag als oorspronkelijke prijs de prijs worden gehanteerd die gold direct voorafgaand de prijsvermindering.
Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder