Uw business sturen op basis van cijfers

Kleine ondernemers regeling (KOR) wordt aangepast

Als u als BTW-ondernemer op dit moment niet minder dan € 1.883 aan BTW bent verschuldigd heeft u recht op belastingvermindering, mits u een zelfstandige IB-ondernemer bent. Dit is de zogenaamde kleine ondernemers regeling, ofwel de KOR. Het kabinet is voornemens deze KOR per 1 januari 2020 aan te passen. Zo zal de KOR van toepassing worden voor alle ondernemers ongeacht de rechtsvorm. Dus bv’s, stichtingen en verenigingen zullen ook in aanmerking komen. Daarnaast zal de BTW-drempel worden vervangen door een omzetdrempel. Naar verwachting zal deze omzetdrempel € 17.500 per jaar bedragen. Blijft u binnen deze omzetgrens, dan hoeft u geen BTW-aangifte te doen en heeft u minder administratieve verplichtingen, zoals het bijhouden van een BTW-boekhouding. Deze regeling is met name gunstig voor als u bijvoorbeeld alleen ondernemer bent voor de exploitatie van zonnepanelen of een vakantiehuisje.

Let wel op! Er zijn ook nadelen verbonden aan de KOR. Als u meer BTW kunt aftrekken dan u moet afdragen, kunt u het negatieve saldo niet terugkrijgen. Met name als u van plan bent investeringen te doen, kan dit een nadelig effect hebben.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder