Uw business sturen op basis van cijfers

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een letselschade-uitkering vanwege een dramatische gebeurtenis, zoals ook het geval is bij de MH17-ramp en de ramp in Volendam, terecht in de heffing van box 3 is betrokken.

X gaat in zijn aangiften IB/PVV 2018 en 2020 voor de berekening van het box 3-inkomen uit van een rendementsgrondslag van respectievelijk € 552.457 en € 444.406. De omvang van de vermogensbestanddelen komt onder andere voort uit een letselschade-uitkering. In geschil is of de letselschade-uitkering vrijgesteld is van box 3-heffing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht de letselschade-uitkering tot de rendementsgrondslag van box 3 heeft gerekend. Deze kwestie is ook aan de orde geweest in een procedure over de aanslag IB/PVV 2017. Voor de jaren 2018 en 2020 is de beoordeling niet anders. Slachtoffers van rampen zoals de MH17-ramp en de ramp in Volendam zijn vergelijkbaar met X als het gaat om de toegekende letselschade-uitkering. In alle gevallen wordt een vergoeding uitgekeerd vanwege een dramatische gebeurtenis, waarbij geleden schade is toe te rekenen aan anderen, belast in box 3. De beroepen van X zijn ongegrond.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder