Uw business sturen op basis van cijfers

loon bij ziekte

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie.

Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Bij een vast contract verplicht de wet u om het loon van een zieke werknemer in de eerste 104 weken van ziekte voor 70% door te betalen. Er geldt daarbij een maximum voor werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon dat het UWV hanteert bij uitkeringen (per 1 juli 2018 bedraagt de maximale uitkering per dag 70% van € 211,42 = € 147,99). In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen echter hogere percentages zijn overeengekomen waarbij ook het wettelijk maximum bedrag is losgelaten.

Als u de re-integratieplichten naleeft, heeft de werknemer na twee jaar ziekte niet langer recht op loon. De werknemer krijgt dan mogelijk een inkomen in de vorm van een WIA-uitkering

Een zieke werknemers heeft geen recht op loon tijdens (een bepaalde periode van) ziekte als hij/zij:

  • de ziekte zelf opzettelijk heeft veroorzaakt;
  • genezing belemmert of vertraagt;
  • onvoldoende meewerkt aan re-integratie;
  • zonder goede reden te laat een WIA-uitkering aanvraagt;
  • wezenlijke informatie heeft achtergehouden bij zijn aanstelling.

Bij andere vormen van arbeidscontracten (tijdelijk, oproep, ed) gelden afwijkende regels.

Terug naar overzicht

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 28 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verder

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verder