Uw business sturen op basis van cijfers

Meer menselijke maat bij nieuwe gezamenlijke betalingsregeling belasting- en toeslagschulden

De Staatssecretarissen van Financiën hebben in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën inzicht gegeven over de invoeringsstrategieën voor belasting- en toeslagschulden.

Er is meer tijd nodig alvorens de Staatssecretarissen van Financiën de Tweede Kamer kunnen informeren over de resultaten en mogelijkheden van een gezamenlijke betalingsregeling voor belasting- en toeslagschulden. Dat schrijven zij in hun antwoorden op vragen die gesteld zijn door de vaste commissie voor Financiën. De Belastingdienst streeft naar een persoonsgerichte benadering. 

Specifiek bij de persoonsgerichte betalingsregelingen geldt dat de “menselijke maat” invulling krijgt – ook nu al – door het aflossingsbedrag bij een betalingsregeling af te stemmen op de individuele inkomenspositie van de burger. Ook voor de Dienst Toeslagen vinden de bewindslieden het van belang dat de burger de regeling na moet kunnen komen en zo zijn toeslagschuld terugbetaalt, maar tegelijkertijd voldoende middelen overhoudt om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud. Dat betekent dat elke burger de gelegenheid krijgt om de toeslagschuld uit zichzelf te betalen, waarbij indien noodzakelijk de regeling wordt aangepast aan de persoonlijke en financiële draagkracht van de burger. Ook als de burger niet van deze betalingsmogelijkheden gebruikmaakt, zal de burger in beginsel alleen met dwanginvorderingsmaatregelen te maken krijgen als blijkt dat de dwanginvordering het juiste middel is om de toeslagschuld te incasseren. 

De Belastingdienst en de Dienst Toeslagen nemen het concept van “menselijke maat” en de ruimte voor maatwerk mee bij de uitwerking van de concrete verbetervoorstellen.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder