Uw business sturen op basis van cijfers

Nieuw btw-tarief 9%

Hoogstwaarschijnlijk zal de aangekondigde btw verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 doorgevoerd worden. 


Waar moet u op letten?

Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld van toepassing op voeding, boeken, diensten van kleermakers en kappers of het schilderen van woningen. Als u goederen levert of diensten verricht die onder dit btw-tarief vallen zult u zich op tijd moeten voorbereiden op deze verhoging. Denk aan prijzen in offertes en administratie of de kassa. De datum waarop het goed of de dienst geleverd wordt bepaalt het percentage. Levering eind december is 6% en levering vanaf 1 januari 2019 zal 9% zijn. Over vooruitbetalingen in 2018 mag nog 6% worden berekend, hier hoeft achteraf niet nog eens 3% berekend te worden. De belastingdienst heeft laten weten hier niet moeilijk over te gaan doen.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder