Uw business sturen op basis van cijfers

Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van dit wetsvoorstel is onder meer om het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, zodat dit instrument breder beschikbaar komt voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. Als dat doel wordt bereikt, kan dit ertoe leiden dat het aantal turboliquidaties toeneemt. Hoe groot die toename is, valt volgens Weerwind nu echter nog niet in te schatten. In het wetsvoorstel is bepaald dat de Tweede Kamer ten minste drie maanden voordat de einddatum van de nieuwe regeling is verstreken, een verslag ontvangt waarin ook wordt ingegaan op de werking van de regeling in de praktijk en op de vraag of de regeling permanent wordt gemaakt. Om hieraan te kunnen voldoen vindt ruim voor het einde van de looptijd van de tijdelijke wet, besluitvorming plaats over het al dan niet invoeren van een structurele regeling. Om de regeling structureel te maken, moet een nieuw wetsvoorstel worden ingediend. De tijdelijke wet kan worden verlengd met maximaal twee jaar.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder