Uw business sturen op basis van cijfers

Onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 geïndexeerd naar € 2,13

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt naar verwachting per 1 januari 2023 geïndexeerd naar € 2,13 per dag. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen van het lid De Jong (D66) over de hoogte van de thuiswerkvergoeding.

In augustus 2021 heeft het Nibud in opdracht van het Ministerie van Financiën berekend dat de gemiddelde kosten om thuis te werken ongeveer € 2 per werkdag bedragen. In maart 2022 heeft het Nibud op eigen initiatief berekend dat de gemiddelde kosten om thuis te werken zijn gestegen naar € 3,05 per werkdag.

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Hierdoor wordt rekening gehouden met de inflatie. Voor de onbelaste thuiswerkvergoeding vindt indexatie voor het eerst plaats per 1 januari 2023. De tabelcorrectiefactor komt naar verwachting uit op 1,063, waardoor de onbelaste vergoeding per 1 januari 2023 naar verwachting wordt verhoogd naar € 2,13.

Bij de periodieke evaluatie van de werkkostenregeling in 2023/2024 wordt bekeken of het forfait van de thuiswerkvergoeding nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiën van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder