Uw business sturen op basis van cijfers

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Tozo (uitvoering door gemeenten)

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op extra tijdelijke ondersteuning. Deze ondersteuning loopt via de gemeenten waar de ondernemer woonachtig is. De regeling is nog niet uitgewerkt door de regering en de precieze voorwaarden zijn daarmee ook nog niet bekend. Maar in veel gemeenten kunt u zich hiervoor wel al aanmelden.

Wij raden u aan de website van uw gemeente te raadplegen en waar mogelijk al de aanmelding te doen. Dat bevordert de snelheid waarmee u aanmelding wordt behandeld. De gegevens die moeten worden aangeleverd verschillen, zo leert de ervaring, nogal per gemeente. Ook de werkwijze is per gemeente verschillend.

Als ondernemer dient u zich, met uw DIGID, persoonlijk aan te melden. Wij kunnen de aanvraag daarom niet voor u doen. Uiteraard kunnen wij u wel ondersteunen bij de aanvraag en/of het aanleveren van financiële gegevens.

De verwachting is dat vrijdag 27 maart de nadere voorwaarden voor de regeling bekend worden gemaakt door de regering. Dan zal ook duidelijk worden of de regeling openstaat voor directeur-grootaandeelhouders (DGA).

 

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder