Uw business sturen op basis van cijfers

Oproep aan ondernemers die niet aan aflossings- en betalingsverplichtingen voldoen

De Belastingdienst maakt zich zorgen om 73.000 ondernemers die nog helemaal niets hebben afgelost op de coronabelastingschulden. Het kabinet roept deze ondernemers op om hun achterstand in te lopen of om hulp te zoeken als dit niet mogelijk is. In maart 2023 ontvangen deze ondernemers een nieuw schuldoverzicht.

Dat blijkt uit de brief van staatssecretaris Van Rij van Financiën over de stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden.

Als ondernemers geen actie ondernemen volgt er in april 2023 nog een brief met het verzoek om de opgebouwde achterstand binnen twee weken in te lopen. Ook dan hebben zij nog de mogelijkheid om versoepelingen aan te vragen. Vanaf half mei 2023 worden beschikkingen verstuurd naar ondernemers die geen actie ondernemen waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Hierna hebben zij opnieuw twee weken de tijd om de schuld te betalen. Vervolgens start de Belastingdienst vanaf juni 2023 gefaseerd met invorderingsmaatregelen.

Er zijn verschillende versoepelingen mogelijk, zoals eenmalig een betaalpauze van maximaal zes maanden of twee kwartaaltermijnen. Ook is het mogelijk om de maandelijkse aflossingen om te zetten in kwartaalaflossingen. Door een combinatie van deze twee kan een adempauze van negen maanden gerealiseerd worden.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder