Uw business sturen op basis van cijfers

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

X volgt een cursus Engels 5 (C1) en een opleiding tot Fitness Trainer 1. In zijn aangifte IB/PVV 2019 brengt X de kosten hiervoor als scholingsuitgaven in aftrek. Hij stelt dat hij de cursus Engels volgt met de bedoeling op enig moment een masteropleiding te volgen waarbij dit niveau Engels vereist wordt. De opleiding tot fitnesstrainer rondt X af met het oogmerk het beroep van fitnesstrainer te kunnen uitoefenen. De inspecteur staat de gemaakte kosten niet in aftrek toe.

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven. X kon redelijkerwijs verwachten dat hij na succesvolle afronding van de opleiding als fitnesstrainer aan het werk zou kunnen gaan. De vraag naar fitnessdiensten was groot in 2019 en het behaalde diploma wordt gezien als dé standaard binnen de fitnessbranche. Dat X uiteindelijk niet als fitnesstrainer aan de slag is gegaan, doet niet af aan de objectieve voordeelverwachting. Evenals de rechtbank oordeelt het Hof dat hetgeen aangevoerd door X onvoldoende is om te concluderen dat de uitgaven gedaan voor de cursus Engels kwalificeren als scholingsuitgaven. X hoger beroep is gegrond.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder