Uw business sturen op basis van cijfers

Prinsjesdag 2018 (deel 2): Hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd!

De regering heeft het voornemen om de aftrekposten voortaan alleen tegen het laagste box 1-tarief af te laten trekken. Dit betekent onder andere dat uw hypotheekrenteaftrek nog sneller wordt afgebouwd dan nu reeds het geval is. Hieronder leest u meer. Dit voorstel moet overigens nog wel door de Staten Generaal worden vastgesteld en kan dus nog wijzigen.

Aftrekposten tegen laagste box 1-tarief

Vanaf 2021 zal er alleen nog maar sprake zijn van 2 tarieven in Box 1, namelijk 37,05 % voor de eerste schijf en bij een inkomen vanaf € 68.507 een tarief van 49,5%. Het hoogste tarief bedraagt nu 51,95% en gaat dus naar beneden. Echter, de keerzijde hiervan is dat het kabinet van plan is dat de aftrekposten voortaan worden afgetrokken tegen het laagste tarief! Hoe dat uitpakt voor u is afhankelijk van uw situatie, maar het moge duidelijk zijn dat als u veel aftrekposten heeft, dat u minder belasting terugkrijgt dan nu het geval is.

Gefaseerde afbouw

Het kabinet wil deze stap in fases uitvoeren vanaf 2020 toe en met 2023.

Jaar

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tarief

51,95%

51,75%

46%

43%

40%

37,05%

Indien u in de hoogste tariefschijf valt krijgt u voor een aftrekpost van € 10.000 nu dus nog een bedrag van € 5.195 van de fiscus terug, terwijl dit in 2023 nog maar € 3.705 zal zijn.

Gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek

De belangrijkste aftrekpost betreft de hypotheekrenteaftrek. Deze aftrek werd reeds met 0,5% per jaar afgebouwd. Dit jaar is de maximale aftrek 49,5% en in 2019 bedraagt deze 49%. Echter door dit voorstel wordt deze afbouw nu versneld naar 3% per jaar vanaf 2020. Een kleine compensatie biedt het kabinet door het huurwaardeforfait met 0,15% te verlagen.

Heeft u een eigenwoningschuld met uw eigen BV? Dan loopt u het risico dat de rente inkomsten uit deze lening straks tegen een hoger tarief worden belast dan uw aftrekpost in de IB-aangifte. Raadpleeg in dit geval uw adviseur.

Andere aftrekposten

Deze maatregel treft niet alleen de hypotheekrente, maar ook de andere persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, studiekosten en giften. Voor IB-ondernemers geldt dit echter tevens ook voor de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, etc) maar ook de mkb-winstvrijstelling. Mogelijk is in dit geval een overgang naar de BV verstandig.

Uitzonderingen

Zoals de voorstellen nu luiden, zullen de aftrekposten voor lijfrente premies, premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet onder deze regeling vallen. De reden hiervoor is dat eventuele uitkeringen hiervan wel zullen worden belast in de hoogste tariefschijf en dat het dan ook redelijk is dat de aftrek eveneens tegen de hoogste schijf plaatsvindt.

 

Het belastingplan 2019  bevat nog andere voorstellen die van invloed zijn op de DGA en zijn onderneming. 

Wilt u weten wat de plannen voor uw situatie betekenen neem dan contact op met onze adviseurs (023 -7114090).

 

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder