Uw business sturen op basis van cijfers

Prinsjesdag 2018 (deel 3): overige maatregelen

In onze vorige nieuwsberichten hebben wij u reeds bericht over enkele belangrijke belastingwijzigingen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd.  Hieronder volgen nog enkele wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn.  Deze voorstellen moeten overigens nog wel door de Staten Generaal worden vastgesteld en kunnen dus nog wijzigen.

Omzetbelasting laag tarief van 6 naar 9%

Zoals u wellicht heeft vernomen in de media, heeft het kabinet het voornemen om het lage omzetbelastingtarief te verhogen van 6% naar 9%. Uw boodschappen worden vanaf 1 januari dus aanzienlijk duurder. Verkoopt u momenteel goederen of diensten tegen een laag tarief? Zorg dan dat uw software tijdig is aangepast. Het kabinet heeft geen overgangsmaatregelen aangekondigd, het kan in sommige gevallen gunstig zijn om goederen of diensten met een laag BTW tarief nog dit jaar te facturen, eventueel door middel van een voorschotnota.

Bijtelling voor de fiets van de zaak

Als u uw werknemer een fiets ter beschikking stelt dient u vanaf 2019 rekening te houden met een bijtelling van 7% over de consumentenadviesprijs. Als alternatief kunt u ook de vrije ruimte in de werkkostenregeling hiervoor benutten.

Verhoging vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt met ingang van 2019 met € 200 verhoogd naar € 1.700 per jaar.

Afschaffing monumentenaftrek

Per 1 januari 2019 vervalt de aftrek voor uitgaven voor monumentenpanden. In plaats hiervan komt een subsidieregeling via het Ministerie van OC&W. Naar verwachting zal deze subsidieregeling minder gunstig uitvallen.

Uitfasering extra aftrek eigen woning

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. U hebt dan momenteel recht op een vermindering van het eigenwoningforfait omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd. Deze aftrek zal per 1 januari 2019 in 30 jaar worden afgebouwd. Deze aftrek zal derhalve per 1 januari 2048 vervallen.

Terug naar overzicht

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Geschreven op 06 Feb 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 4 2024

Geschreven op 26 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak dat de ontwikkeling van mocktails een bron is van inkomsten.

Lees verder