Uw business sturen op basis van cijfers

Prinsjesdag 2018 (deel 3): overige maatregelen

In onze vorige nieuwsberichten hebben wij u reeds bericht over enkele belangrijke belastingwijzigingen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd.  Hieronder volgen nog enkele wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn.  Deze voorstellen moeten overigens nog wel door de Staten Generaal worden vastgesteld en kunnen dus nog wijzigen.

Omzetbelasting laag tarief van 6 naar 9%

Zoals u wellicht heeft vernomen in de media, heeft het kabinet het voornemen om het lage omzetbelastingtarief te verhogen van 6% naar 9%. Uw boodschappen worden vanaf 1 januari dus aanzienlijk duurder. Verkoopt u momenteel goederen of diensten tegen een laag tarief? Zorg dan dat uw software tijdig is aangepast. Het kabinet heeft geen overgangsmaatregelen aangekondigd, het kan in sommige gevallen gunstig zijn om goederen of diensten met een laag BTW tarief nog dit jaar te facturen, eventueel door middel van een voorschotnota.

Bijtelling voor de fiets van de zaak

Als u uw werknemer een fiets ter beschikking stelt dient u vanaf 2019 rekening te houden met een bijtelling van 7% over de consumentenadviesprijs. Als alternatief kunt u ook de vrije ruimte in de werkkostenregeling hiervoor benutten.

Verhoging vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt met ingang van 2019 met € 200 verhoogd naar € 1.700 per jaar.

Afschaffing monumentenaftrek

Per 1 januari 2019 vervalt de aftrek voor uitgaven voor monumentenpanden. In plaats hiervan komt een subsidieregeling via het Ministerie van OC&W. Naar verwachting zal deze subsidieregeling minder gunstig uitvallen.

Uitfasering extra aftrek eigen woning

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. U hebt dan momenteel recht op een vermindering van het eigenwoningforfait omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd. Deze aftrek zal per 1 januari 2019 in 30 jaar worden afgebouwd. Deze aftrek zal derhalve per 1 januari 2048 vervallen.

Terug naar overzicht

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 28 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verder

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verder