Uw business sturen op basis van cijfers

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag: belangrijkste gevolgen voor de ondernemers 

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Verlaging van de MKB-Winstvrijstelling 

Als ZZP-er, eenmanszaak of vennoot in VOF heeft u recht op de MKB-Winstvrijstelling. Deze regeling verlaagt je fiscale winst waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. In 2023 bedraagt de vrijstelling 14% van uw winst. Deze vrijstelling daalt in 2024 naar 12,7%. Door deze wijziging gaat u dus meer inkomstenbelasting betalen. 

Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd 

Een ander belastingvoordeel voor u als ondernemer betreft de zelfstandigenaftrek. Deze zelfstandigenaftrek mag u aftrekken van de winst De zelfstandigenaftrek wordt al sinds een aantal jaren verlaagd. Dit is ook voor 2024 het geval. De aftrek daalt van €5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024. Ook de jaren daarna blijft de aftrek ieder jaar dalen totdat deze in 2027 uitkomt op € 900. 

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog 

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt in 2024 van €0,21 naar €0,23 per kilometer. Indien u geen auto van de zaak heeft profiteert u mogelijk ook van dit voordeel. 

Er zijn ook plannen om het eenvoudiger te maken om zonder loonheffing een OV-kaart te vergoeden of verstrekken aan uw werknemers. 

Vrije ruimte werkkostenregeling omlaag 

Via de werkkostenregeling mag de werkgever bepaalde extra's belastingvrij aan het personeel verstrekken (kerstpakketten, geschenken, etc). Deze belastingvrijstelling is een percentage van de loonsom (de zogenaamde vrije ruimte). In 2023 was deze vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% tot een loonsom van €400.000 . Dit wordt in 2024 verlaagd naar 1,92% tot een loonsom van €400.000. 

Introductie minimum uurloon 

Nieuw in 2024 is dat werkgevers verplicht een minimumuurloon moeten betalen. Tot op heden werd aan de hand van het minimummaandloon het loon per uur berekend en vermenigvuldigd met het aantal uren dat iemand werkt. Zo ontstonden echter verschillen tussen branches waarin een volle werkweek uit 40 uur bestaat en branches waarin een volle werkweek uit bijvoorbeeld 36 uur bestaat. Werknemers die 40 uur werken gaan erop vooruit. Voor u als werkgever kan dit echter stijgende loonkosten betekenen. 

Introductie 2 belastingschijven in box 2 

In Box 2 worden de voordelen uit aanmerkelijk belang (bijvoorbeeld dividend uit uw vennootschap) belast. Het tarief in box 2 bedraagt op dit moment 26,9%. Vanaf 2024 introduceert het kabinet twee schijven voor box 2. Over de eerste € 67.000 bedraagt de belasting 24,5%. Boven € 67.000 wordt het tarief 31%. 

Subsidies voor duurzaam ondernemen wordt verhoogd 

Het kabinet vindt investeren in het klimaat door het bedrijfsleven belangrijk. Daarom wordt het budget voor de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) voor de komende jaren verhoogd met €1,38 miljard. De ISDE is een subsidieregeling voor de verduurzaming van woningen of bedrijfspanden, denk bijvoorbeeld aan (hybride) warmtepompen en zonneboilers. Nieuw in 2024 is dat deze regeling ook mag worden gebruikt voor isolatiemaatregelen. 

Daarnaast wordt ook het budget voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkeling) verhoogd. 

Nieuw subsidiebudget voor elektrische bestelauto's 

Voor elektrische bestelbussen kunt u als ondernemer subsidie ontvangen via de SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s). Met behulp van deze regeling ontvangt u tot 12% subsidie over de aanschafprijs van een elektrische bestelbus, met een maximum van € 5.000. Voor 2024 is € 21,3 miljoen euro beschikbaar. Wel tijdig aanvragen want op = op.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder