Uw business sturen op basis van cijfers

Prinsjesdag: De belangrijkste wijzigingen voor 2018 op een rij.

Inmiddels heeft het nieuwe kabinet haar regeerakkoord gepresenteerd met ondermeer de wijzigingen in de belastingwetgeving met ingang van 2019. WIj zullen u hier later over berichten.

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen voor 2018:

Wijzigingen voor ondernemingen en ondernemers

- verlaging vennootschapsbelasting

- loonkostenvoordeel

- geen beperking ondernemersfaciliteiten

- bijtellingspercentage auto van de zaak

Wijzigingen voor particulieren

- verlaging toptarief inkomstenbelasting

- beperking hypotheekrente

- nieuwe tarieven box 3

- antimisbruik regeling schenk- en erfbelasting

 

 

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder