Uw business sturen op basis van cijfers

Rechtsherstel box 3-heffing vooralsnog alleen voor bezwaarmakers

 

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de box 3-heffing over de jaren 2017–2020 in eerste instantie alleen toe te passen op de massaal bezwaarmakers en op alle belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan. Dat staat in een brief van Staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Voor de toepassing van het rechtsherstel is gekozen voor de forfaitaire spaarvariant. 

Er is nog niet besloten over het bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen met onherroepelijk vaststaande aanslagen over de jaren 2017–2020 op het moment van het Kerstarrest, de niet-bezwaarmakers. Het kabinet neemt hier pas een besluit over als arrest is gewezen door de Hoge Raad in een relevante casus. Dit arrest wordt binnen zes maanden verwacht.  Uit het arrest moet blijken of het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering voor, dan wel na het Kerstarrest ook leidt tot rechtsherstel. 

Voor alle belastingplichtigen geldt dat ze nu geen actie hoeven te ondernemen. De massaal bezwaarmakers over de jaren 2017–2020 krijgen automatisch bericht. Dit geldt ook voor alle andere belastingplichtigen van wie de aanslag over 2017–2020 nog niet onherroepelijk vaststaat. Belastingplichtigen die door de ingediende aangifte 2021 een teruggave verwachten, ontvangen binnenkort de automatische voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021. Hierin zijn de gevolgen van het rechtsherstel nog niet verwerkt. De gevolgen van het rechtsherstel worden verwerkt bij het opleggen van de definitieve aanslag over 2021. 

In augustus 2022 is naar verwachting de nieuwe versie van de online aangifte 2021 beschikbaar met de forfaitaire spaarvariant. Hiermee kunnen belastingplichtigen desgewenst een herziene aangifte 2021 indienen voor bijvoorbeeld een gunstigere partnerverdeling. Dit kan alleen met de online aangifte, niet met de aangifte app. 

Ook voor de jaren 2023 en 2024 wordt de overbruggingswetgeving gebaseerd op de forfaitaire spaarvariant. Hiervoor wordt een zelfstandig wetsvoorstel ingediend op Prinsjesdag 2022.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder