Uw business sturen op basis van cijfers

Slim investeren en kosten maken

Subsidie voor elektrische auto/bedrijfswagen

Voor de aankoop of lease van een elektrische auto of bedrijfswagen zijn er twee subsidieregelingen: de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) resp. de Subsidieregeling Emissie loze Bedrijfsauto’s (SEBA). Particulieren maken aanspraak op € 2.950 subsidie (tweedehands model € 2.000), terwijl de cataloguswaarde tussen € 12.000 en € 45.000 moet liggen. Ondernemers kunnen maximaal € 5.000 subsidie ontvangen op de aanschaf of lease van een uitstootvrije bedrijfswagen. Vraag deze SEBA aan voordat je een definitieve overeenkomst sluit.

Hogere drempel gemengde kosten

Gemengde kosten zijn kosten die je weliswaar zakelijk maakt, maar die ook een privé-aspect hebben. Het gaat hierbij om de volgende kosten:

• kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;

• representatiekosten (feestjes, recepties);

•  kosten van congressen, symposia, studiereizen e.d.

Deze ‘gemengde kosten’ zijn tot een bepaald drempelbedrag niet aftrekbaar. Dit bedrag is voor 2023 verhoogd naar € 5.100 (2022: € 4.800). Als IB-ondernemer kun je ook voor de zogeheten 80%-regeling kiezen. Je mag dan 80% van de gemengde kosten in je aangifte aftrekken, de resterende 20% dus niet. Voor een VPB-ondernemer is dat 73,5% van de gemengde kosten.

Hoger normbedrag maaltijd

Het normbedrag in de werkkostenregeling (WKR) voor een lunch of maaltijd in de bedrijfskantine is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 3,55 per maaltijd. Bij toepassing van dit normbedrag hoef je niet per werknemer precies bij te houden wat deze eet, ook als de waarde van de maaltijd in het economisch verkeer eigenlijk hoger of lager is. Een eigen bijdrage van de werknemer gaat van het normbedrag af.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder