Uw business sturen op basis van cijfers

SPOOKFACTUREN, PAS OP!

Spookfacturen komen in veel verschillende soorten voor. Soms gaat het om kleine bedragen maar soms zit je ook aan een duur contract vast. Spookfacturen zijn facturen waarvoor geen goederen of diensten zijn ingekocht. Met name rond drukke periodes zoals bijvoorbeeld vakanties is de kans het grootst dat een dergelijke spookfactuur als echte factuur wordt aangemerkt en betaald. De spookfacturen gaan er steeds echter uitzien waardoor de kans groot is dat ze niet worden opgemerkt. Het devies is dan ook: BLIJF ALERT! Betaal de factuur niet als je het niet vertrouwd. Het blijkt dat wanneer er toch wordt betaald het lastig is om er weer vanaf te komen.

In 2016 is een wet in werking getreden die acquisitiefraude strafbaar stelt en die een betere bescherming biedt tegen oneerlijke handelspraktijken. Spookfacturen vallen onder acquisitiefraude. Bent u onverhoopt slachtoffer van fraude en misleiding dan kunt u aangifte doen bij de politie. Tevens kunt u terecht bij het meldpunt: Fraudehelpdesk.nl

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder