Uw business sturen op basis van cijfers

Staatssecretaris wil spoedige behandeling wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 zo spoedig mogelijk te behandelen.

In het wetsvoorstel is opgenomen de verlaging van de BTW op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022 en een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022. De spoedeisendheid van de behandeling vloeit voort uit het belang van een tijdige inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. De BTW-maatregelen beogen vanaf 1 juli 2022 effect te sorteren op de koopkracht van huishoudens. Deze datum is ook van belang met het oog op de uitvoering van de BTW-maatregelen door zowel de energiebedrijven als de Belastingdienst. Voor het geval dat de volledige behandeling in beide Kamers niet tijdig is afgerond, bereidt Van Rij zekerheidshalve alvast een beleidsbesluit voor om de BTW-maatregel per 1 juli 2022 van kracht te laten worden.

Terug naar overzicht

column: opvallende uitspraken week 23

Geschreven op 30 Jun 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat een geschatte BTW-naheffing terecht wordt vernietigd. Ook is er deze week een uitspraak gedaan dat er geen verlaagd BTW-tarief voor online sportdiensten komt.

Lees verder

Rechtsherstel box 3-heffing vooralsnog alleen voor bezwaarmakers

Geschreven op 28 Jun 2022

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de box 3-heffing over de jaren 2017–2020 in eerste instantie alleen toe te passen op de massaal bezwaarmakers en op alle belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan. Dat staat in een brief van Staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Voor de toepassing van het rechtsherstel is gekozen voor de forfaitaire spaarvariant. 

Lees verder