Uw business sturen op basis van cijfers

Staatssecretaris wil spoedige behandeling wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 zo spoedig mogelijk te behandelen.

In het wetsvoorstel is opgenomen de verlaging van de BTW op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022 en een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022. De spoedeisendheid van de behandeling vloeit voort uit het belang van een tijdige inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. De BTW-maatregelen beogen vanaf 1 juli 2022 effect te sorteren op de koopkracht van huishoudens. Deze datum is ook van belang met het oog op de uitvoering van de BTW-maatregelen door zowel de energiebedrijven als de Belastingdienst. Voor het geval dat de volledige behandeling in beide Kamers niet tijdig is afgerond, bereidt Van Rij zekerheidshalve alvast een beleidsbesluit voor om de BTW-maatregel per 1 juli 2022 van kracht te laten worden.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder