Uw business sturen op basis van cijfers

Staatssecretaris wil spoedige behandeling wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 zo spoedig mogelijk te behandelen.

In het wetsvoorstel is opgenomen de verlaging van de BTW op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022 en een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022. De spoedeisendheid van de behandeling vloeit voort uit het belang van een tijdige inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. De BTW-maatregelen beogen vanaf 1 juli 2022 effect te sorteren op de koopkracht van huishoudens. Deze datum is ook van belang met het oog op de uitvoering van de BTW-maatregelen door zowel de energiebedrijven als de Belastingdienst. Voor het geval dat de volledige behandeling in beide Kamers niet tijdig is afgerond, bereidt Van Rij zekerheidshalve alvast een beleidsbesluit voor om de BTW-maatregel per 1 juli 2022 van kracht te laten worden.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder