Uw business sturen op basis van cijfers

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Het kabinet heeft op vrijdag 27 maart 2020 de invulling van de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) bekend gemaakt.

De regeling bestaat uit:

- inkomensondersteuning voor de maanden maart, april en mei

- bedrijfskrediet (maximaal 10.157 euro)

De inkomensondersteuning betreft een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum in de vorm van een gift (maximaal 1.500 euro netto voor gehuwden en maximaal 1.050 euro netto voor alleenstaanden). Volgens de staatssecretaris zal achteraf worden gecontroleerd of er niet te veel is verdiend gedurende de periode van bijstand. In haar brief aan de tweede kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat de regeling openstaat voor ondernemers, zzp-ers en ook directeur-grootaandeelhouders (DGA's) die hun onderneming in de BV drijven.

Ondernemers kunnen tevens een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro tegen een rente van 2%. De looptijd bedraagt 3 jaar en tot januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost.

De regeling kan tot uiterlijk 31 mei 2020 worden aangevraagd met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020 bij de gemeente waarin de ondernemer woonachtig is.

Voor de volledige informatie over de regeling verwijzen wij u naar onderstaande link van de overheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/tijdelijke-noodregeling-voor-zelfstandige-ondernemers-komende-week-van-start

Voor de aanmelding voor de regeling verwijzen wij u naar de website van uw gemeente. De aanvraag dient u persoonlijk te doen, veelal met behulp van uw Digid. Indien er nadere (financiële) informatie van u wordt gevraagd door de gemeente kunnen wij uiteraard behulp zijn zijn bij het aanleveren daarvan.

 

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder