Uw business sturen op basis van cijfers

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding indien zijn of haar arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door de werkgever wordt beëindigd. Zeker in het geval van langdurige ziekte voelt deze betaling onrechtvaardig, immers de werkgever heeft reeds de verplichting om bij ziekte minimaal 70% van het salaris door te betalen. Vanwege deze onrechtvaardigheid heeft de wetgever gekozen voor een compensatieregeling.

Werkgevers die sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen, kunnen hiervoor bij het UWV een compensatie aanvragen. Het UWV is momenteel bezig om de regeling voor te bereiden, hierdoor is het nu nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dit kan waarschijnlijk vanaf 1 april 2020. U heeft dan enkele maanden de tijd om de compensatie met terugwerkende kracht aan te vragen. Zorg dus dat u de administratieve bescheiden goed bewaart!

De compensatie zal in beginsel bestaan uit de betaalde transitievergoeding te vermeerderen met eventuele transitie- of inzetbaarheidskosten.

De wetgever maakt overigens geen onderscheid hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd, dus de regeling is zowel toepasbaar bij ontslag via de UWV/kantonrechter als ook bij ontslag in samenspraak (vaststellingsovereenkomst).

Let wel: indien u een hogere transitievergoeding overeenkomt dan waar de werknemer wettelijk recht op heeft, krijgt u alleen een compensatie voor het deel waar de werknemer recht op zou hebben gehad.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder