Uw business sturen op basis van cijfers

Tweede Kamer wil onderzoek naar fiscale stimulans voor deelauto’s

Op 3 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen die zijn ingediend bij het tweeminutendebat Auto. Eén van de moties verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd kan worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers.

De volgende drie moties zijn aangenomen:

  • Motie van Van Ginneken (D66) verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd kan worden binnen de bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers, zoals de MIA, de VAMIL, de EIA en de reiskostenvergoeding, en de Tweede Kamer daar vóór 1 maart 2024 over te informeren;
  • Motie van de leden Kröger (GroenLinks) en De Hoop (PvdA) verzoekt het kabinet om een verkenning uit te voeren naar een top tien van ruimtelijke, wettelijke en fiscale instrumenten die de groei van elektrische deelmobiliteit bevorderen;
  • Motie van Van Baarle (Denk) verzoekt het kabinet om te bewerkstelligen dat de Nederlandse brandstofprijzen substantieel lager worden.
Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder