Uw business sturen op basis van cijfers

Tweede Kamer wilt extra schijf in winstbelasting

De regering moet onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting waarmee excessieve winsten binnen de winstbelasting kunnen worden belast. Dat is de strekking van een motie die de Tweede Kamer op 7 maart 2023 heeft aangenomen.

Er werden in totaal zeven moties aangenomen. In een andere motie wordt verzocht bij dekkingsopties eerst te kijken naar mogelijkheden om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven. Ook moet de regering actief aan de slag gaan met de aanbeveling van ibo Vermogensverdeling om breder te onderzoeken of er betere alternatieven mogelijk zijn voor het boxenstelsel en verder te werken aan de aanpak van vermogensongelijkheid. Op korte termijn zouden inkomens zo veel mogelijk neutraal belast moeten worden. In de overbruggingsperiode van box 3 moet een fijnmaziger rendement worden onderzocht op de overige beleggingen.

Verder moet er een eenduidige definitie komen van de term ‘fiscale regeling’. De regering moet inventariseren voor welke regelingen gezamenlijke afschaffing of inperking in Europees verband opportuun is, desnoods in een kopgroep met gelijkgestemde lidstaten.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder