Uw business sturen op basis van cijfers

Vanaf 2030 betalen naar gebruik in motorrijtuigenbelasting

Het kabinet is van plan om de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2030 te hervormen naar een systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg. Het systeem wordt daarmee omgevormd van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik. Dat blijkt uit een eerste hoofdlijnenbrief van de plannen uit het Coalitieakkoord, die de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het systeem van betalen naar gebruik levert een bijdrage aan twee doelstellingen die in het Coalitieakkoord zijn opgenomen: het op peil houden van de belastingkomsten in het autodomein en CO2-reductie in de mobiliteit. Het kabinet kiest voor een systeem zonder differentiatie naar tijd en plaats in het kilometertarief. Dit betekent dat het niet uitmaakt waar en wanneer de kilometers gereden zijn. Voor het heffen van de belasting hoeft alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. Met de hervorming komen de dan bestaande toltrajecten te vervallen. Bij de verdere uitwerking moeten nog een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld of de provinciale opcenten onderdeel gaan uitmaken van de hervorming, hoe wordt het aantal gereden kilometers geregistreerd en blijft de huidige differentiatie in de tarieven naar gewicht, brandstofsoort en milieukenmerken behouden. Doel is om uiterlijk medio 2023 een internetconsultatie te starten van de conceptwetgeving.

Terug naar overzicht

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Geschreven op 03 Okt 2022

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk ook ‘turboliquidatie’ genoemd.

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 33

Geschreven op 29 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een onvoorwaardelijke celstraf wordt opgelegd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslagen.

Lees verder