Uw business sturen op basis van cijfers

Vanaf 2030 betalen naar gebruik in motorrijtuigenbelasting

Het kabinet is van plan om de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2030 te hervormen naar een systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg. Het systeem wordt daarmee omgevormd van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik. Dat blijkt uit een eerste hoofdlijnenbrief van de plannen uit het Coalitieakkoord, die de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het systeem van betalen naar gebruik levert een bijdrage aan twee doelstellingen die in het Coalitieakkoord zijn opgenomen: het op peil houden van de belastingkomsten in het autodomein en CO2-reductie in de mobiliteit. Het kabinet kiest voor een systeem zonder differentiatie naar tijd en plaats in het kilometertarief. Dit betekent dat het niet uitmaakt waar en wanneer de kilometers gereden zijn. Voor het heffen van de belasting hoeft alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. Met de hervorming komen de dan bestaande toltrajecten te vervallen. Bij de verdere uitwerking moeten nog een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld of de provinciale opcenten onderdeel gaan uitmaken van de hervorming, hoe wordt het aantal gereden kilometers geregistreerd en blijft de huidige differentiatie in de tarieven naar gewicht, brandstofsoort en milieukenmerken behouden. Doel is om uiterlijk medio 2023 een internetconsultatie te starten van de conceptwetgeving.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder