Uw business sturen op basis van cijfers

Vergoeding freelancer digitaal aanmelden

Wanneer u gebruik maakt van freelancers die niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en ook geen ondernemer zijn, moet u aan de belastingdienst doorgeven welke bedragen u aan die krachten heeft uitbetaald.

Deze IB47-melding kon u tot voorheen doen door een formulier met de benodigde gegevens naar de belastingdienst te sturen. Met ingang van 1 januari 2018 moet deze melding altijd digitaal gebeuren.

Ondernemers die hiermee te maken hebben moeten zich bij de belastingdienst aanmelden voor het doorgeven van de uitbetaalde bedragen aan derden. Aanmelden kan door het sturen van een email naar de belastingdienst (gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl) met vermelding van het adres en telefoonnummer van uw onderneming.

De belastingdienst neemt vervolgens contact met u op voor uitleg over de wijze waarop de gegevens digitaal aangeleverd moeten worden.

U dient dit voor 1 februari, na het jaar waarin is uitbetaald, te regelen. De eerste digitale verwerking vind dus plaats over kalenderjaar 2017 met als deadline 1 februari 2018.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder