Uw business sturen op basis van cijfers

Vergoeding woon-werkverkeer

De maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer is lang niet altijd kostendekkend. Hoe kunt u hier als werkgever het beste mee omgaan?

De eerste optie is een vaste kostenvergoeding. Wanneer u deze regeling toepast mag u rekenen met 214 werkdagen per jaar. Er is hier rekening gehouden met verzuim vanwege ziekte, vakantie en feestdagen. De eerste vereiste is dat er minimaal 128 dagen naar de werkplek wordt gereisd (voor parttimers moet u deze aantallen uiteraard evenredig verminderen). De vergoeding die u mag geven is 214 x € 0,19 x afstand woon-werk x 2, ook als de medewerker gemiddeld twee dagen in de week thuis zou werken. Zo komt u op een hogere vergoeding uit dan de daadwerkelijke gereden kilometers. Echter moet u wel het reispatroon en de vergoeding onderbouwen met een steekproef.

De tweede optie is gebruik maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. U kunt een hogere vergoeding per kilometer verstrekken, of bijvoorbeeld de parkeerkosten vergoeden. Let wel op dat wanneer u de vrije ruimte heeft overschreden er 80% eindheffing moet worden betaald. In dit geval is het mogelijk gunstiger om de vergoeding boven de € 0,19 per kilometer via de loonadministratie te bruteren.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder