Uw business sturen op basis van cijfers

Voortzetting coronasteun voor ondernemers

De omikronvariant van het coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet Rutte-IV bracht versoepelingen aan. Het coronasteunpakket voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We lichten de voortgezette regelingen kort hieronder toe.

NOW-6

De noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is al aan zijn zesde editie toe. Deze is vergelijkbaar met de voorgaande NOW-5. U moet als werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben, het vergoedingspercentage blijft 85%. Ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract vallen binnen de regeling.

Bbz

De Tozo-regeling voor zelfstandigen is opgegaan in het al bestaande Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), echter wel met versoepelde voorwaarden. Er geldt geen vermogenstoets en de subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

TVL, VLN en OVK

Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is terug van (even) weggeweest. De drempel van het omzetverlies is 30%, het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-bedrijf kan maximaal €550.000 ontvangen, voor grotere ondernemingen is dat maximaal €600.000. De subsidie Vaste Lasten voor Nachtsluiting (VLN) komt te vervallen en is opgegaan in de TVL Q4 2021. De subsidie Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK) is een aanvulling op de TVL.

TRSEC en ATE

De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) zijn verlengd tot en met het derde kwartaal 2022. Een beroep op de regelingen is mogelijk als de Rijksoverheid een evenement in deze periode verbiedt. Voor het eerste kwartaal van 2022 geldt een subsidiepercentage van 90%, in het tweede en derde kwartaal is dat 80%.

KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en andere faciliteiten

De coronafinancieringsregelingen en overbruggingsfaciliteiten worden naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal voortgezet. De ministeries overleggen hierover met de banken en andere financiers als Qredits. Voor sommige regelingen is wettelijke goedkeuring nodig, alsook notificatie bij de Europese Commissie. 

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder