Uw business sturen op basis van cijfers

Vrijwilligersvergoeding onbelast?

Vrijwilligers kunnen vergoedingen ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten bij een vereniging of stichting, of te wel een organisatie of instelling die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

Wanneer zijn deze vergoedingen onbelast?

-          Het bedrag mag niet meer dan € 150,- per maand en € 1.500,- op jaarbasis zijn

-          Per uur geldt er een maximum van € 4,50

-          Er mag geen sprake zijn van een marktconforme vergoeding

Ook kunnen de vrijwilligers gemaakte kosten declareren. Hieraan zit geen maximum verbonden, als de bedragen maar onderbouwt kunnen worden door onderliggende bonnetjes. Dit geldt eveneens voor de gemaakte kilometerkosten met een privé auto.

Wanneer er meer vergoed wordt, zal vanuit de betalende organisatie een IB47-formulier ingediend moeten worden bij de belastingdienst. De ‘vrijwilliger’ zal de ontvangen bedragen ook in zijn inkomstenbelastingaangifte moeten opnemen.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder