Uw business sturen op basis van cijfers

Vrijwilligersvergoeding onbelast?

Vrijwilligers kunnen vergoedingen ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten bij een vereniging of stichting, of te wel een organisatie of instelling die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

Wanneer zijn deze vergoedingen onbelast?

-          Het bedrag mag niet meer dan € 150,- per maand en € 1.500,- op jaarbasis zijn

-          Per uur geldt er een maximum van € 4,50

-          Er mag geen sprake zijn van een marktconforme vergoeding

Ook kunnen de vrijwilligers gemaakte kosten declareren. Hieraan zit geen maximum verbonden, als de bedragen maar onderbouwt kunnen worden door onderliggende bonnetjes. Dit geldt eveneens voor de gemaakte kilometerkosten met een privé auto.

Wanneer er meer vergoed wordt, zal vanuit de betalende organisatie een IB47-formulier ingediend moeten worden bij de belastingdienst. De ‘vrijwilliger’ zal de ontvangen bedragen ook in zijn inkomstenbelastingaangifte moeten opnemen.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder