Uw business sturen op basis van cijfers

Werkwijze versoepeling betalingsregeling corona-belastingschulden rond Prinsjesdag bekend

Rond Prinsjesdag 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de werkwijze ten aanzien van verzoeken van versoepeling en verlenging van de betalingsperiode voor corona-belastingschulden naar aanleiding van de aangenomen moties inzake de betalingsregeling.

Dat schrijft staatssecretaris Van Rij in de stand-van-zaken-brief Belastingdienst. In de brief komen verder onder andere de volgende zaken aan bod:

De pilot verkorte aangifte inkomstenbelasting was succesvol. De Belastingdienst gaat deze procedure met ingang van belastingjaar 2022 standaard aanbieden aan belastingplichtigen zonder fiscaal partner met een eenvoudige fiscale situatie.

Naar schatting 300 niet-fiscale en duale taken van de Belastingdienst zijn door EY in kaart gebracht. In ieder geval acht grote taken worden nader geanalyseerd op uitvoeringsdruk als perspectief om deze taken onder te brengen bij andere uitvoeringsorganisaties.

De staatssecretaris geeft een toelichting op het toekennen van de ANBI-status aan Scientology Kerk Amsterdam met als ingangsdatum 31 augustus 2012.

Ook gaat hij in op de uitspraak van de Hoge Raad van 3 juni 2022, nr. 20/03704, V-N 2022/25.10, over de houdbaarheid van een tot 1 januari 2022 geldende overgangsregeling in de BPM in geval van een wijziging van het tarief (art. 16a Wet BPM).

In het najaar van 2022 volgt een hoofdlijnenbrief over de mogelijke invulling van een onafhankelijke fiscale rechtshulp in Nederland en een brief over de invorderingsstrategieën van de Belastingdienst en Toeslagen.

Terug naar overzicht

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Geschreven op 03 Okt 2022

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk ook ‘turboliquidatie’ genoemd.

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 33

Geschreven op 29 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een onvoorwaardelijke celstraf wordt opgelegd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslagen.

Lees verder