Uw business sturen op basis van cijfers

Wetsvoorstel digitalisering in bv-recht is aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 1 juni 2023 het wetsvoorstel Implementatie richtlijn gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (36085) aangenomen. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om een bv langs elektronische weg (online) op te richten. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186). 

De richtlijn wijzigt een aantal bepalingen in richtlijn (EU) 2017/1132 en voegt bepalingen toe over de online-oprichting van vennootschappen, de online-registratie van bijkantoren en de online-indiening van documenten en informatie door vennootschappen en bijkantoren. De richtlijn bevat daarnaast een bepaling over bestuursverboden en de uitwisseling van informatie daarover tussen lidstaten. De richtlijn wordt geïmplementeerd in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna).

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder