Uw business sturen op basis van cijfers

Wetsvoorstel digitalisering in bv-recht is aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 1 juni 2023 het wetsvoorstel Implementatie richtlijn gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (36085) aangenomen. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om een bv langs elektronische weg (online) op te richten. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186). 

De richtlijn wijzigt een aantal bepalingen in richtlijn (EU) 2017/1132 en voegt bepalingen toe over de online-oprichting van vennootschappen, de online-registratie van bijkantoren en de online-indiening van documenten en informatie door vennootschappen en bijkantoren. De richtlijn bevat daarnaast een bepaling over bestuursverboden en de uitwisseling van informatie daarover tussen lidstaten. De richtlijn wordt geïmplementeerd in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna).

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder