Uw business sturen op basis van cijfers

Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk ook ‘turboliquidatie’ genoemd.

De wijzigingen van BW2 betreffen de introductie van (financiële) deponeringsplichten (verantwoordingsverplichtingen) voor bestuurders en de mogelijkheid een civielrechtelijk bestuursverbod alsmede boetes op te leggen in geval van misbruik.

Het wetsvoorstel voorziet in een verplichting van het (voormalige) bestuur om een aantal stukken openbaar te maken, als de rechtspersoon is ontbonden door een ontbindingsbesluit en daarmee ook is beëindigd wegens het ontbreken van baten. In deze stukken wordt financiële verantwoording afgelegd over de ontbinding van de rechtspersoon en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Nadat het bestuur de deponeringen hiervan heeft gedaan, stelt het eventuele schuldeisers hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Het gaat erom dat de schuldeisers spoedig kennis kunnen nemen van de beëindiging en de mogelijkheid om financiële gegevens van de rechtspersoon te raadplegen bij de te vermelden registers. Of het bestuur al dan niet aan de mededelingsverplichting heeft voldaan, kan de rechter als omstandigheid meewegen in een eventuele procedure tegen het bestuur in het kader van de ontbinding zonder baten.

Terug naar overzicht

Column: opvallende uitspraken week 41

Geschreven op 24 Nov 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen recht is op VPB-vrijstelling voor professionele ondersteuners bij stoppen-met-rokenprogramma.

Lees verder

De tweede nota van wijzigingen bij de overbruggingswet box 3 is naar de tweede kamer gestuurd.

Geschreven op 21 Nov 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiƫn heeft de tweede nota van wijziging bij de Overbruggingswet box 3 (36204) naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman wil een massaalbezwaarplusprocedure toevoegen.

Lees verder