Uw business sturen op basis van cijfers

What’s in the name: Rekening-courant of salaris?

Als ondernemer doet u wel eens betalingen waarbij het niet altijd duidelijk is welke omschrijving u daaraan moet geven. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk dat de omschrijving van groot belang kan zijn. Opnamen in rekening-courant (RC) die door een bv als voorschot salaris zijn geboekt voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA), maar niet in de salarisadministratie, moeten gewoon als loon worden beschouwd voor de DGA. Dit heeft het hof Den Haag aangegeven.

In de betreffende zaak ging het om een DGA die via een holding op basis van een managementovereenkomst werkzaamheden voor een werk-bv deed. Deze bv betaalde een  managementvergoeding van € 180.000 aan de holding. De DGA kreeg van zijn holding een loon van € 100.000. De belastingdienst kwam er tijdens een boekenonderzoek achter dat in de administratie van de holding in de RC posten waren opgenomen met als omschrijving “voorschot salaris”. Deze posten waren echter niet in de salarisadministratie opgenomen. De inspecteur corrigeerde de lonen en legde een naheffingsaanslag op. Het gerechtshof vond de naheffingsaanslag terecht en sloot zich ook aan bij de eerdere door de rechtbank gedane uitspraak.

Hof Den Haag, 29 mei 2018, 1216

Bij transacties tussen de DGA en zijn onderneming is het extra raadzaam deze goed te beoordelen op zakelijkheid. De juiste omschrijving en zakelijke schriftelijke overeenkomsten zijn daarbij van groot belang.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder