Uw business sturen op basis van cijfers

What’s in the name: Rekening-courant of salaris?

Als ondernemer doet u wel eens betalingen waarbij het niet altijd duidelijk is welke omschrijving u daaraan moet geven. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk dat de omschrijving van groot belang kan zijn. Opnamen in rekening-courant (RC) die door een bv als voorschot salaris zijn geboekt voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA), maar niet in de salarisadministratie, moeten gewoon als loon worden beschouwd voor de DGA. Dit heeft het hof Den Haag aangegeven.

In de betreffende zaak ging het om een DGA die via een holding op basis van een managementovereenkomst werkzaamheden voor een werk-bv deed. Deze bv betaalde een  managementvergoeding van € 180.000 aan de holding. De DGA kreeg van zijn holding een loon van € 100.000. De belastingdienst kwam er tijdens een boekenonderzoek achter dat in de administratie van de holding in de RC posten waren opgenomen met als omschrijving “voorschot salaris”. Deze posten waren echter niet in de salarisadministratie opgenomen. De inspecteur corrigeerde de lonen en legde een naheffingsaanslag op. Het gerechtshof vond de naheffingsaanslag terecht en sloot zich ook aan bij de eerdere door de rechtbank gedane uitspraak.

Hof Den Haag, 29 mei 2018, 1216

Bij transacties tussen de DGA en zijn onderneming is het extra raadzaam deze goed te beoordelen op zakelijkheid. De juiste omschrijving en zakelijke schriftelijke overeenkomsten zijn daarbij van groot belang.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder