Uw business sturen op basis van cijfers

Wijziging op komst in de kleine ondernemersregeling (KOR)?

Op 1 januari 2020 is een nieuwe KOR geïntroduceerd, nu, ruim twee jaar later wordt gekeken hoe deze nieuwe KOR wordt ervaren door ondernemers en de Belastingdienst.

Vooraf is een inschatting gemaakt hoeveel ondernemers totaal gebruik zouden gaan maken van de KOR, deze inschatting bleek realistisch en er zat dan ook weinig afwijking in het werkelijk aantal gebruikers. Maar als we gaan kijken hoeveel ondernemers zijn overgestapt van de oude KOR naar de nieuwe KOR valt dit aantal tegen. Veel ondernemers zijn dus niet overgestapt, terwijl het aantal nieuwe ondernemers die zich heeft aangesloten bij de KOR groter is dan verwacht. 

Ook is er onderzocht of er problemen worden ervaren met de nieuwe KOR. Hieruit is gebleken dat er relatief weinig klachten worden ontvangen en de klachten die er zijn hebben te maken met de aan- en afmelding, de minimale toepassings- en uitsluitingstermijn of de regeling voor zonnepaneelhouders. 

Aangezien de administratie voor particuliere zonnepaneelhouders en voor de Belastingdienst veel lasten met zich meebrengt, zal er gekeken worden hoe dit verminderd kan worden. Wellicht dat er een btw-nultarief wordt ingevoerd om de administratieve lasten te gaan verminderen.

Binnenkort neemt het kabinet hierover een besluit.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder