Uw business sturen op basis van cijfers

Wijziging op komst in de kleine ondernemersregeling (KOR)?

Op 1 januari 2020 is een nieuwe KOR geïntroduceerd, nu, ruim twee jaar later wordt gekeken hoe deze nieuwe KOR wordt ervaren door ondernemers en de Belastingdienst.

Vooraf is een inschatting gemaakt hoeveel ondernemers totaal gebruik zouden gaan maken van de KOR, deze inschatting bleek realistisch en er zat dan ook weinig afwijking in het werkelijk aantal gebruikers. Maar als we gaan kijken hoeveel ondernemers zijn overgestapt van de oude KOR naar de nieuwe KOR valt dit aantal tegen. Veel ondernemers zijn dus niet overgestapt, terwijl het aantal nieuwe ondernemers die zich heeft aangesloten bij de KOR groter is dan verwacht. 

Ook is er onderzocht of er problemen worden ervaren met de nieuwe KOR. Hieruit is gebleken dat er relatief weinig klachten worden ontvangen en de klachten die er zijn hebben te maken met de aan- en afmelding, de minimale toepassings- en uitsluitingstermijn of de regeling voor zonnepaneelhouders. 

Aangezien de administratie voor particuliere zonnepaneelhouders en voor de Belastingdienst veel lasten met zich meebrengt, zal er gekeken worden hoe dit verminderd kan worden. Wellicht dat er een btw-nultarief wordt ingevoerd om de administratieve lasten te gaan verminderen.

Binnenkort neemt het kabinet hierover een besluit.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder